ViệtTUG - Vietnamese TeX Users Group

Giới thiệu

Trang web ViệtTUG được thành lập vào tháng 8 năm 2005 với mục đích

Thành viên của ViệtTUG là những người Việt làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, ít nhiều sử dụng TeX trong công việc. Số thành viên của ViệtTUG hiện nay khoảng 500 theo thống kê từ hệ thống đăng ký. Các điều hành viên của ViệtTUG là những người tự nguyện, tự do.

Liên kết

Nếu bạn cần giúp đỡ về TeX, có thể đặt câu hỏi mới ở đây.

Về những vấn đề khác, vui lòng liên hệ qua email: info {@} viettug {.} org